series / Sense8 Season 1 - 2 เซ้นส์ 8 ปี 1 - 2

Sense8 Season 1 - 2 เซ้นส์ 8 ปี 1 - 2


เสียง:

ซาวด์แทร็ค

นักแสดง:

Doona Bae,Jamie Clayton,Tina Desai,Tuppence Middleton,

ปี:

2015


กลุ่มคนที่ต่างก็อยู่ห่างกันในหลายประเทศ พวกเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน ทั้งความคิด ประสาทสัมผัส รวมไปถึงทักษะ แต่มีกลุ่มคนที่ตามล่าพวกเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง ทุกคนจึงต้องช่วยเหลือกันโดยใช้ความสามารถที่ได้รับนี้